Första hjälpen

Människan är i grunden en samarbetande varelse. Det här har varit en naturlig del av vår existens, eftersom det hjälpt oss att föra våra gener vidare. Att gemensamt hjälpas åt har medfört att förflyttningen från punkt A till punkt B varit betydligt enklare än om samma väg skulle tagits på…

kheera