Första hjälpen

Människan är i grunden en samarbetande varelse. Det här har varit en naturlig del av vår existens, eftersom det hjälpt oss att föra våra gener vidare. Att gemensamt hjälpas åt har medfört att förflyttningen från punkt A till punkt B varit betydligt enklare än om samma väg skulle tagits på egen hand. Det här skapar samtidigt på gott och ont ett beroendeförhållande. Samarbetet är en vital byggsten, men samtidigt behöver gemene man på grund av diverse omständigheter ibland också hantera utmaningar på egen hand. Ett delikat dilemma har skapats.

Kom in i stugan

Anpassningsförmågan är en av mänsklighetens starkaste egenskaper. Det spelar egentligen ingen roll vilken situation alternativt vilka förutsättningar gemene man har. Hen kan i stort sett adaptera vad som helst. I kombination med att vara den enda levande varelsen som kan planera för sin egen och andras framtid, har detta både skapat fantastiska förutsättningar samt destruktiva begränsningar. Människan kan agera idag utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Det här saknar motstycke bland resterande arter vilket paradoxalt nog gjort oss till både planetens ledare, slavar och sabotörer.

Vi är alla olika och har som tidigare nämnts en kraftigt varierande karaktär när det gäller bakgrund och förutsättningar. Hänsyn behöver tas till såväl individuella som kollektiva faktorer där det ena inte utesluter det andra. Det är också i den distinkta skillnaden mellan dessa ytterligheter ett rationellt system uppstår. När allt kommer kring är vi alla individer i en kollektiv värld.

Det är också just i det här avseendet som frågan om bidrag uppstår. Begreppet bidrag är svårt att ge en entydig definition på. Det förknippas inte sällan med någon form av hjälp där medborgarna i samhället kan få ekonomisk eller materiell kompensation i funktionella delar av livet. Det kan innefatta vitala delar av livet såsom arbete, bostad eller andra samhällsövergripande aspekter. Det är med andra ord ett försörjningsstöd när individen i fråga av olika anledningar inte kan hantera det här på egen hand.

Ett tudelat landskap

Bidrag är i grunden någonting bra men har av diverse skäl tagit olika vägar. Sverige är på många sätt ett fantastiskt land där invånarna verkligen får en chans att klara sig i det ovissa samhället. Ett bidrag kan vara en fantastisk start som på olika sätt sedan kan återbetalas. Det finns helt enkelt människor som av flera olika anledningar behöver hjälp på traven. Dessvärre präglas detta samhälle även av ett ganska väletablerat användande av dessa resurser där fördelarna utnyttjas till bristningsgränsen. Det kan exempelvis handla om människor som i vanliga fall utmärkt hanterar sin livssituation men som väljer samhällets bekväma famn. Det här ifrågasätter samtidigt hela bidragssamhällets legitimitet.

https://dmtak.se/ bidrar alla till att skapa en god grund att falla tillbaka på. Detta tillvägagångssätt har också medfört en starkare känsla av gemenskap där varje individ räknas. Det här smittar i sin tur av sig på kundernas behov, vilka alltid sätts i centrum. När allt kommer kring handlar det i längden om att finna en balans mellan individ och kollektiv för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppstå. Det gäller att utnyttja resurser på rätt sätt för att uppnå systemets fulla potential, vilket i slutändan kan generera legitimitet i sin renaste form.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera