Skillnad mellan bidrag och försäkring

Det är viktigt att inte förväxla termen bidrag med en annan typ av ersättning som betalas ut som en försäkring i olika sammanhang. Det finns olika typer av ersättningar som rör försäkring som inte kategoriseras som bidrag , huvudsakligen på grund av att ersättningen härrör från att en försäkring har tecknats utifall personen skulle bli arbetslös eller sjukskriven. I detta fall betalar en anställd en viss summa pengar via skatten eller annan avgift som en försäkring ifall jobbet går förlorat eller personen blir tvungen att sjukskriva sig. Detta blir egentligen inte mycket annorlunda än en bil- eller husförsäkring. Detta räknas inte som ett bidrag utan kan liknas vid ett avtal som utifall arbetstagaren mister sitt jobb, inte ska behöva vara penninglös.

Försäkringskassan

De flesta som arbetar och ingår i kollektivavtal får 80% av sin lön i sjukpenning vid sjukfrånvaro. Detta är inte heller något bidrag och räknas som en försäkring via kollektivavtal eller försäkringskassan. Även sjukersättning är ett annat ekonomiskt stöd för personer som är såpass sjuka eller funktionsnedsatta att de aldrig kommer att kunna arbeta. Det som däremot klassas som bidrag är barnbidrag som ges till alla föräldrar som har barn boende i Sverige.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera