Bidrag från Försäkringskassan

Om man blir sjuk, arbetslös, eller har diagnoser eller funktionshinder som gör att arbetsförmågan är nedsatt, kan Försäkringskassan ge stöd i form av bidragsersättningar om behovet finns. Försäkringskassan går under statlig regi och det är Regeringen och Riksdagen som bestämmer vilka regler, lagar och bidrag som ska gälla med Försäkringskassan….

Första hjälpen

Människan är i grunden en samarbetande varelse. Det här har varit en naturlig del av vår existens, eftersom det hjälpt oss att föra våra gener vidare. Att gemensamt hjälpas åt har medfört att förflyttningen från punkt A till punkt B varit betydligt enklare än om samma väg skulle tagits på…

kheera