Bidrag ger möjlighet till en bättre bostad

Det kan hända oss alla. Vi kan drabbas av utbrändhet, sjukdom eller kanske hamna i ett missbruk. Då är det bra att bo i ett samhälle som har stabila bidrag vilka gör att man har råd att bo tryggt.

Därför är en ordentlig bostad viktig

Meningen “Ens hem är ens borg” har en djup mening och betyder att ens hem ska vara en plats att känna sig trygg på. När du stänger dörren efter dig i ditt hem ska du kunna andas ut och känna att du kan slappna av. Hamnar man i svårigheter är denna trygghet om möjligt ännu viktigare och kan vara en förutsättning för att man ska kunna komma tillbaka till ett vanligt liv. Ändå är det sorgligt nog vid svårigheter som många tvingas lämna sin bostad. Då kan man till exempel hamna i en bostad hos en dålig hyresvärd som har bristande teknisk förvaltning. En god teknisk förvaltning är en viktigt komponent för att bostaden ska vara trygg och säker då begreppet rör bostadens skötsel. Teknisk förvaltning syftar till saker som lokalvård, regelbundet underhåll och renoveringar. I en bostad som saknar detta finns det därför ofta brister. Vill du lära dig mer om teknisk förvaltning kan du besöka Nabo som är experter på just detta.

Olika typer av bidrag

I Sverige har vi emellertid en hel del olika bidrag som syftar till att hjälpa dig bibehålla din levnadsstandard om du skulle råka i svårigheter. Bidrag kan till exempel göra att du har råd att bo kvar i din nuvarande bostad, eller att du har råd att byta till en mindre med samma komfort. Det gör att färre hamnar i hemlöshet även om det fortfarande tyvärr händer.

Idag finns lite olika bidrag som syftar till att hjälpa till i olika situationer. Skulle du plötsligt bli arbetslös har du rätt till a-kassa och får upp till 80 % av den lön du tidigare hade i ersättning. Förutsättningen är dock att du varit med i en a-kassa i ett år.

Skulle du istället drabbas av sjukdom och bli sjukskriven har du rätt att få ersättning från försäkringskassan. Även den uppgår till 80 % av din tidigare lön förutsatt att beloppet inte överstiger 810 kronor per dag.

Ett dåligt boende kan skapa en nedåtgående spiral

Tänk dig ett samhälle där du vändes ryggen och inte fick några bidrag om du råkade ut för något som gjorde att du inte kunde jobba. Det skulle innebära att du ganska snabbt blev av med din bostad och även andra nödvändigheter som behövs för att upprätthålla ett värdigt liv. Så ser det tyvärr ut på många platser i världen idag. Det händer tyvärr också att människor hamnar utanför systemet även i Sverige, något som leder till hemlöshet eller att man tvingas bo i en bostad utan tillräcklig komfort. Sker det är tyvärr risken stor att man råkar ut för ännu fler problem och får svårt att komma tillbaka till arbetslivet.

I Sverige har vi dock ett gott bidragssystem som skapar trygghet, något som gör att de flesta kan bo i trygga bostäder med en god teknisk förvaltning.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera