Bidrag från Försäkringskassan

Om man blir sjuk, arbetslös, eller har diagnoser eller funktionshinder som gör att arbetsförmågan är nedsatt, kan Försäkringskassan ge stöd i form av bidragsersättningar om behovet finns. Försäkringskassan går under statlig regi och det är Regeringen och Riksdagen som bestämmer vilka regler, lagar och bidrag som ska gälla med Försäkringskassan.

Nya rör och fina saker till hemmet när man har en sjukdom

Om man är sjukskriven en längre tid från arbetet, får man i regel lagmässig ersättning från Försäkringskassan. Har man en diagnos eller funktionsnedsättning som gör att arbetsförmåga eller levnadsvanor blir nedsatta, kan man även ansöka en hel del bidrag från Försäkringskassan för att underlätta vardagen. När man mår dåligt kan man även behöva unna sig praktiska saker till hemmet som ett avslappande badkar, en ny duschkabin, en bättre toalett eller annat praktiskt för en god avslappning! På https://rorfokus.se/ finner man även rördelar, vattenberedare, välbehövliga saker till köket och mycket mer som fräschar upp hemmet. Fördelen att unna sig lite extra till hemmet när man har en funktionsnedsättning eller diagnos, är att man mår bättre i en bekväm och avslappande hemmiljö. Bidrag från Försäkringskassan kan vara i form av bostadsbidrag, barnbidrag eller hjälpmedelsbidrag och kan också komma väl till pass för en trivsam vardag.

Funktionsnedsättning och bidrag

Om man är förälder och har ett barn med funktionsnedsättning, kan man få något som heter omvårdnadsbidrag. Detta bidrag kan variera i ersättning beroende på omfattningen av tillsyn och omvårdnad som barnet kräver. Är man själv drabbad av en diagnos eller funktionsnedsättning som gör det svårt att klara vardagen, kan man få bidrag för hjälpmedel till hemmet eller arbetet om arbetsförmågan är delvis nedsatt. En annat bidrag som går att ansöka är bilstöd för den enskilda individen om man har en långvarig funktionsnedsättning. Grundkrav för att få bilstöd är att funktionsnedsättningen gör det mycket svårt att förflytta sig med kommunala medel, eller att svårigheterna varar i minst 9 år. Några andra grundkrav är att man är under 65 år, eller att man i vissa fall har ett barn och man behöver förflytta sig med barnet. Bilstöd gäller för att finansiera själva bilköpet och man kan få en viss summa av totalsumman beroende på inkomst, eller bidragsstöd för anpassning av bilen, samt om man behöver en extra stor bil.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera