Bidrag och tjänstebil

Använder du tjänstebil i ditt jobb? Eller funderar du på att skaffa tjänstebil? Om du är företagare eller anställd som använder tjänstebil kan du vara berättigad till olika bidrag. Det är bidrag som kan hjälpa dig täcka olika kostnader för din tjänstebil och göra det enklare för dig att spara pengar.

Milersättning

Ett exempel på ett bidrag som du kan vara berättigad till är milersättning. Om du använder din tjänstebil för att köra till och från ditt arbete, till möten eller för andra jobbrelaterade ärenden kan du få ersättning för detta. Det innebär alltså ersättning för kostnader som uppstår i samband med att du kör tjänstebilen. Till exempel bränslekostnader och underhåll av bilen.

Förmåner i jobbet

Ett annat bidrag som kan vara aktuellt är arbetsgivarförmåner. Detta är förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren för att täcka kostnader för tjänstebilen, exempelvis leasingavgifter, försäkringskostnader och service.

Om du vill få reda på vilka bidrag eller förmåner som är tillgängliga för dig och hur du kan ansöka om dem kan du prata till exempel med din arbetsgivare, eller en expert på området. Innan du ansöker om ett bidrag bör du såklart läsa igenom villkoren noggrant för att veta precis vad som gäller för bidraget.

I slutändan kan bidrag vara en stor hjälp för att täcka kostnaderna för din tjänstebil och hjälpa dig sänka dina kostnader. Genom att undersöka vilka bidrag som är tillgängliga för dig och ansöka om dem, kan du minska din ekonomiska belastning och få mer pengar över för annat.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera