Inte längre pinsamt att leva på bidrag

Personer som av någon anledning inte själva kan försörja sig, kan få hjälp av samhället i form av bidrag. Förr ansågs det skamligt att inte kunna klara sin egen försörjning och behöva ta hjälp från staten, men idag är det mindre stigmatiserat.

Sverige har en lång historia av att vilja ta hand om fattiga, äldre och människor med funktionsnedsättningar. Fattigstugor och fattigvård kallades de inrättningar och den hjälp som erbjöds människor som inte kunde försörja sig själva förr i tiden. År 1686 tvingade kyrkolagen alla socknar runt om i landet att bygga de första så kallade fattigstugor och fattighus. Där skulle landets fattiga få tak över huvudet, vård och mat. Fram till 1956 användes fortfarande begreppet “fattigvård” för den hjälp och omsorg som erbjöds till personer utan egen försörjning. Därefter ändrades begreppet från fattigvård till socialhjälp, i samband med att fattigvårdslagen ersattes med lagen om socialhjälp.

Det ansågs länge vara skamligt att behöva leva på bidrag. Att inte kunna försörja sig själv eller bidra till samhället var något man gärna var tyst om. Idag är det vanligt att leva på bidrag av olika anledningar och stigmatiseringen kring bidrag har luckrats upp. Via Lån Akuten kan du ansöka om lån om du behöver hjälp med din försörjning. Tack vare den moderna synen på bidrag behöver det inte kännas skamligt att be om hjälp eller ta lån för att klara sin försörjning.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera