Bidrag från Försäkringskassan

Om man blir sjuk, arbetslös, eller har diagnoser eller funktionshinder som gör att arbetsförmågan är nedsatt, kan Försäkringskassan ge stöd i form av bidragsersättningar om behovet finns. Försäkringskassan går under statlig regi och det är Regeringen och Riksdagen som bestämmer vilka regler, lagar och bidrag som ska gälla med Försäkringskassan….

kheera