Slipp bidrag – utbilda dig och få jobb

Att gå på bidrag kan på många sätt vara svårt. Det är oftast inte många kronor det handlar om, samtidigt är det i många fall tillräckligt mycket för att kunna försörja familjer och samtidigt skapa en ovilja att jobba. Många får nämligen mer i bidrag än vad de skulle få…

Bidrag och tjänstebil

Använder du tjänstebil i ditt jobb? Eller funderar du på att skaffa tjänstebil? Om du är företagare eller anställd som använder tjänstebil kan du vara berättigad till olika bidrag. Det är bidrag som kan hjälpa dig täcka olika kostnader för din tjänstebil och göra det enklare för dig att spara…

kheera