Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är bidrag som barnfamiljer kan ansöka om när de behöver ekonomiskt stöd för att betala av hyran eller månadsavgiften för boendet. På Försäkringskassans webbplats via Kassakollen kan du lätt och snabbt få information om huruvida du är berättigad till bostadsbidrag eller inte. Det har ingen betydelse vare sig du äger bostaden eller hyr den. Du kan oavsett ta del av bostadsbidrag som ekonomiskt stöd till ditt boende. Sedan får man ha i åtanke att de uträkningar som Kassakollen gör är preliminära samt visar endast ersättningen före skatteavdrag.

Det föreligger fyra olika samhällsgrupper som samtliga är berättigade till att ta emot bostadsbidrag. Dessa grupper är som följer: barnfamiljer, pensionärer och personer mellan 18 och 29 år. Sedan bedöms om huruvida dessa grupper är berättigade till att ta emot bostadsbidrag eller inte utifrån nedanstående schema:

  • Hur många personer som bor i hushållet.
  • Storleken på boendet i förhållande till dess kostnad.
  • Inkomsten och förmögenhetens storlek.

Statligt bostadsbidrag är ett bistånd som prövas efter behovet och den sammanvägda hushållsekonomin. Det är vad som avgör om individen har rätt eller inte att ta emot den ekonomiska hjälpen knutet till dennes boende.

Det går också bra att kombinera bostadsbidrag med flera andra slags statliga bidrag, i vilket fall det blir viktigt att se till att alltid hålla handläggarna uppdaterade med eventuella nya uppgifter kring sina inkomster. Så fort det sker någon förändring vad gäller inkomsterna, måste de uppgifterna förmedlas till handläggarna för att inte riskera att få återbetalningskrav vid något senare tillfälle. Som barnfamilj har du rätt att ta emot bostadsbidrag i följande av nedanstående fall:

  • Om du har barn som är boende med dig.
  • Om du har en hyreskostnad som överstiger 1 400 kronor per månad för ditt boende.
  • Om du är boende och folkbokförd på samma adress som bidraget är avsett för.

Vid särskilda anledningar är det även möjligt att undanta kravet för att vara folkbokförd på en bostadsadress. Dessa undantag är följande:

  • Din vistelse i boendet understiger ett år och då är du i vanliga fall inte folkbokförd på adressen, men kan oavsett få rätt till att ta emot bostadsbidrag.
  • Om du befinner dig i någon slags risk för att bli utsatt för förföljelser, inbrott eller någon form av grova trakasserier och på grund av det är skriven på din tidigare adress. Detta förhållande är det som kallas kvarskrivning.
Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera