Försäkringskassan och SKL

Många av de statliga bidragen i Sverige betalas ut via Försäkringskassan. Det kan låta missvisande att ”Försäkringskassan” betalar ut bidrag. Men detta beror på att försäkringar också är en del av det Försäkringskassan tillhandahåller nästan alla personer boende eller arbetande i Sverige via det som kallas socialförsäkring.

Försäkringskassans statsbidrag

Försäkringskassan har ansvar för många av Regeringens statsbidrag i hela Sverige. Har du vuxit upp eller levt i Sverige under någon period i ditt liv, är chansen stor att du har fått någon form av bidrag via Försäkringskassan. För att ta några exempel får alla folkbokförda föräldrar till barn som är under 18 år barnbidrag. Likaså när du hyrde din första lägenhet var chansen stor att du ansökte om bostadsbidrag för att jämna ut din ekonomi.

Mer om socialförsäkringen

Socialförsäkringen i Sverige omfattar i princip alla som antingen bor eller jobbar i Sverige. Detta gör att denna försäkring utgör en väldigt viktig och central del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Det har betydelse för hela samhällsekonomin såväl som för varje enskild person, hushållen och företagen.

Försäkringskassans uppgift och uppdrag är att fatta beslut om och utbetala stora delar av förmånerna som är inkluderade i socialförsäkringen. Totalt omfattar alla utbetalningar mer än 200 miljarder kronor om året. Det motsvarar 6% av hela BNP i Sverige.

Socialförsäkringen hanteras och administreras av Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Pensionsmyndigheten ansvarar för pensioner och andra former av stöd till efterlevande och äldre.

Försäkringskassan ansvarar för ersättning och bidrag till sjuka, barnfamiljer och människor som har funktionsnedsättning.

Statsbidrag till Sveriges Kommuner och landsting

Kommuner och landsting i Sverige får både riktade och generella statsbidrag. Generella statsbidrag som tilldelas kommunerna är inte ämnade för en särskild verksamhet. I varje kommun är de generella statsbidragen, i likhet med skatteintäkter, föremål för de politiska prioriteringarna. Detta betyder att kommunen inför det kommande året måste besluta kring fördelningen av dessa pengar mellan alla verksamhetsområden, såsom kultur och fritid, socialtjänst, skola, och äldreomsorg.

Däremot är de riktade statsbidragen avsedda att vara ett ekonomiskt stöd för ett speciellt uppdrag eller ändamål och får då enbart användas till detta. Några exempel på sådana riktade statsbidrag idag är karriärtjänster avsedda för lärare, ökning av personal inom ramen för elevhälsan eller skolgång för papperslösa barn. För att ansöka om dessa riktade statsbidrag som i detta fall rör skolan vänder kommunerna sig till Skolverket. Då de riktade statsbidragen är speciellt avsatta för vissa ändamål kan de inte betalas ut automatiskt utan måste betalas ut genom en ansökan, vilket innebär mer administration för kommuner och landsting.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked