Starta eget bidrag och etableringsbidrag

För den som har blivit arbetslös och har en vilja att starta upp ett eget företag och samtidigt bedöms kunna ha bra förutsättningar att lyckas med att driva en egen verksamhet, kan i en del fall erhålla hjälp samt finansiellt stöd. 1984 införde man Starta eget bidrag som idag har blivit en del av ett program vid namn “stöd till start av näringsverksamheten”. Avsikten med detta bistånd är att underlätta försörjningen under tiden som uppstarten av verksamheten pågår.

Krav för att ta emot Starta eget bidrag

Arbetsförmedlingen är den myndighet som avgör och bedömer vem eller vilka som blir godkända för att ta emot Starta eget bidrag. För att den ansökande ska kunna bli aktuell för att ta emot stödet är det viktigt att den personen måste kunna framvisa personlig lämplighet och att förutsättningarna för att kunna driva ett företag och bygga upp en god lönsamhet samt varaktighet måste anses vara mycket gynnsamma. Utöver det krävs dessutom att någon av nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Du är minst 25 år gammal och är anmäld som arbetssökande och är i behov av ett förlängt stöd.
  • Du är ung och har någon slags funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.
  • Du har fyllt 18 år men står alltför långt ifrån arbetsmarknaden, på grund av olika skäl.
  • Du uppfyller de villkor som ställs för att kunna delta i det som kallas arbetslivsintroduktionen.
  • Du är minst 20 år gammal och uppfyller de villkor som ställs för att kunna delta i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin.

Etableringsstöd för nyanlända

En annan typ av ekonomiskt stöd berör en annan kategori av behövande i samhället, vilka är nyanlända till Sverige. I många år har Sverige varit ett av de länder i Europa som har tagit emot flest nyanlända i förhållande till sin befolkning. Som en del av detta mottagande har staten tagit fram det som kallas för etableringsstöd. Detta ansvarar Försäkringskassan för. Det är de som sedan betalar ut etableringsersättning och eventuella etableringstillägg.

Etableringsersättning

De som anländer till Sverige och blir beviljade uppehållstillstånd har möjlighet att söka om etableringsersättning. Detta gör man via Arbetsförmedlingen, medan utbetalningen av ersättningen går genom Försäkringskassan efter det att etableringsplanen finns på plats. Etableringsersättningens nivåer har utformats enligt nedan:

  • 100% etableringsplan ger 308 kr/dag i ersättning.
  • 75% etableringsplan ger 231 kr/dag i ersättning.
  • 50% etableringsplan ger 154 kr/dag i ersättning.
  • 25% etableringsplan ger 77 kr/dag i ersättning.

Etableringstillägg

Etableringstillägg är avsedd för att användas som ett extra bidrag till de familjer som befinner sig i själva etableringsfasen. Detta bistånd består av 800 kr/mån om man har hemmavarande barn under 11 år samt 1500 kr/mån. Som mest kan en familj få utbetalt 4500 kr/mån via detta etableringstillägg.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera