Miljöorganisationen – Green peace

Greenpeace etablerades 1971 av en grupp fredsaktivister som beslöt sig för att protestera mot USA:s kärnvapentester. Greenpeace startades som ett upprop mot naturförstöring, skogsskövling och föroreningar i våra hav, genom att förse med lösningar, förändringar och handlingar. De verkar för att uppmana människor runtom i världen till handling och att bevara och skydda Jordens natur och samhällen. Greenpeace verkar också för att hålla företag och myndigheter ansvariga för sitt agerande via fredliga lösningar – på gator och torg, på båtar och i hamnar, i röstlådor och via e-post.

Tror på optimism

Greenpeace tror att optimism sporrar modiga handlingar och att människor kollektivt kan bidra till att skapa en bättre framtid. Således fostrar och uppmuntrar de till modiga handlingar som många gånger ligger utanför människors komfortzon. Modet kan utgå från dig som individ, men Greenpeace mantra är en övertygelse om att de större förändringarna inträffar när människor slår sina händer samman och kämpar tillsammans för en bättre och grönare värld.

Använder fredliga medel

Greenpeace utnyttjar kreativa och fredliga metoder i syfte att konfrontera systemen som hotar vår planet. Genom civil olydnad arrangerar Greenpeace fredliga aktioner och de är öppna med sina avsikter och ansvarar för sina handlingar. Deras Greenpeacefartyg används i kampen för att skydda naturen.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera