Hjälp- och välgörenhetsorganisationer

Årligen samlar välgörenhetsorganisationer och fonder i Sverige och internationellt in flera miljarder kronor som går till olika välgörande ändamål. Dessa kan brytas ner i olika kategorier såsom krisdrabbade områden, fattigdom, utrotningshotade djur och medicinsk forskning. Nedan följer några av de välgörenhetsorganisationer och fonder som är beroende av allmänhetens bidrag, så som privatpersoner, företag och organisationer.

90-konto

90-konto är en insamlingsorganisation vars uppgift är att ställa krav på och ge sin stämpel till de seriösa insamlingsorganisationer som uppfyller deras höga krav. Upp till 25% av en insamlingsorganisations intäkter får enligt 90-konto gå till administrations- och insamlingskostnader.

UNHCR – hjälporganisation

UNHCR är en hjälporganisation som arbetar med att förebygga fattigdom, hjälpa flyktingar från utsatta områden och krigszoner i krisdrabbade länder. UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees och de arbetar för att ge människor i flykt olika slags nödhjälp. De hjälper till att skydda deras rättigheter och stöttar dem i att skapa sig en bättre framtid. UNHCR i Sverige har 90-konto. UNHCR är ett flyktingorgan som tillhör FN som finns tillgängligt över hela världen för att hjälpa dessa människor, även de krisdrabbade människor som får lite eller ingen uppmärksamhet alls i media.

Den hjälp UNHCR ger är bland annat nödhjälp så som tak över huvudet, vatten och mat. De skyddar de mänskliga rättigheterna och bidrar med lösningar för flyktingar med en trygg plats där de kan skapa sig en tryggare framtid.

Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. 2017 avsatte Cancerfonden 509 miljoner kronor till forskningsfinansiering och 69 miljoner kronor till påverkansarbete och kunskapsspridning. Deras insamlings- och administrationskostnader utgör 13% av de totala intäkterna.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera