Vad bidrag är och huruvida man har rätt till dem

Ekonomiska bidrag finns i alla möjliga former, och det kan vara en snårig djungel att leta i. Den här artikeln redogör för de allra vanligaste bidragen man kan söka.

Vad är bidrag?

Ett bidrag är ett ekonomiskt stöd till någon eller till någonting behjärtansvärt. Ofta handlar det om att en person eller organisation inte har råd att ur egen ficka betala hela kostnaden för en sak eller aktivitet. Man ska inte förväxla bidrag med lån som kräver att gäldenären själv betalar skulden samt den pålagda räntan.

Studiebidrag från CSN

Om man är elev på en gymnasieskola har man rätt till studiemedel. Det är under villkor att man studerar på heltid, man får alltså inte ha oanmäld frånvaro (skolk) i högre utsträckning än några procent per termin. Om man inte är närvarande när man inte har giltig sjukfrånvaro kan man alltså bli av med sitt studiemedel. Är man under 18 år så betalas studiemedlet ut till dina föräldrar. När du så fyller 18 år och därmed blir myndig får du själv ta emot studiemedel till ditt bankkonto.

När man blir vuxen och ska flytta hemifrån måste man själv ansöka om att få studiebidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). CSN söker nämligen aldrig upp de som eventuellt kan tänkas vilja ha bidrag, utan de förutsätter att du söker på eget bevåg. När de undersöker hur mycket pengar du har rätt till så kan de fråga vad du tjänar om året. Det finns egentligen ingen nackdel med att ansöka om bidrag och få det beviljat, du har trots allt full rätt till det i och med dina studier.

Föräldrapenning & barnbidrag

Att få föräldrapenning är reserverat för dig som är förälder och för tillfället är tjänstledig. Penningen styrs av hur länge du tänkte vara tjänstledig och vilka utgifter du kan tänkas ha. Hos Buildor kan du hitta den perfekta spjälsängen för ditt barn att sova i. Barnbidrag utgår till samtliga barn och kan sägas vara ett förstadium till de studiemedel som barnet får på gymnasiet.

Krav för att få bidrag

Kraven för att få bidrag styrs exempelvis över hur länge du varit i Sverige, hur gammal du är, varför du behöver pengarna och så vidare. För att söka bidrag måste man ofta vara över 18 år, då man kan bli återbetalningsskyldig om man mot förmodan har tillskansat sig pengar på ett ohederligt sätt. Det vill lagstiftaren inte utsätta barn för. Bidrag som går till barn sker alltså automatiskt (barnbidrag, studiemedel) eller för att föräldrarna sökt bidrag till dem.

Bidrag kan på många sätt underlätta ens liv och ens vardag, men man måste komma ihåg att bidragen ofta är skattefinansierade. Välfärden bygger på att vi söker bidrag när det verkligen behövs eller är berättigat.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera