EU-bidrag till Energieffektivisering, folkhälsa och forskning

EU-bidragen i Sverige ansvarar myndigheterna för och var och en har sina egna ansvarsområden. Via deras hemsidor kan du hitta information om och ansöka om EU-bidrag inom de åtskilliga områdena, varav några av dem beskrivs nedan.

Energieffektivisering, affärsutveckling och innovation

Energimyndigheten använder EU-bidrag till att finansiera ett antal verksamheter inom energiområdet. Här nedan återfinns några av dessa verksamheter:

  • Stöd till innovations- och forskningsprojekt.
  • Affärsutvecklingsstöd.
  • EU-Stöd för energieffektivisering i industrin.
  • EU-Stöd till solceller.
  • EU-Stöd till energilagring.
  • EU-stöd för energieffektivisering i medelstora och små företag.
  • Elcertifikat.
  • Elbusspremie.

Folkhälsa

I hälsoområdet har EU-kommissionen tagit fram ett hälsoprogram som ger ut EU-stöd. Den myndighet som ger information om programmet är Folkhälsomyndigheten. EU:s hälsoprogram är en finansieringsmekanism med avseende på åtgärder inom området hälsa. Nuvarande program har budget på totalt 449,4 miljoner euro, vilka delas upp i arbetsplaner på årlig basis. Varje årlig arbetsplan talar om vad för åtgärder som ska prioriteras samt vilka kriterierna är för att få ansöka.

Forskning och innovation

Horisont 2020 är ett ramprogram som EU framtagit för forskning och innovation. Exempelvis kan universitet och högskolor, företag, forskningsinstitut och civila samhället ansöka om EU-stöd. Inom de allra flesta projekten finns krav på deltagande från flera länder och organisationer. I Sverige är Vetenskapsrådet och Vinnova programansvariga.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked