EU-bidrag till jordbruk, företag och projekt

Via Sveriges olika myndigheter kan organisationer och föreningar i Sverige söka olika EU-bidrag beroende på vilket område EU-bidraget syftar till. På Regeringens
hemsida kan man hitta information om olika EU-finansieringar. Till exempel inom arbetsmarknad, landsbygdsutveckling, forskning, kultur och företagande. EU hjälper till att finansiera projekt i medlemsländerna samt samarbetsprojekt som finns mellan olika medlemsländer. Privatpersoner kan inte erhålla direkta bidrag ifrån EU, däremot kan privatpersoner delta i de EU-projekt som bedrivs av till exempel en organisation, en arbetsgivare eller en skola.

Investera i projekt eller företag

Om du planerar att investera i ett företag eller driva ett projekt har du möjlighet att söka om EU-stöd i de europeiska investerings- och strukturfonderna, vars syfte är att minimera sociala och ekonomiska skillnader mellan regionerna. Fonderna utgörs av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Konkurrenskraft inom jordbruk

Jordbruksverket har tillhandahållit ett ekonomiskt stöd som kallas för jordbrukarstöd i syfte att säkerställa tillgången till jordbruksprodukter och för att Sveriges lantbrukare ska kunna producera dem till bra priser. Bidraget ska främja produktionsmetoder som ska vara bra för vår miljö. Jordbrukarstöd är indelade i flera olika slags ersättningar och stöd, vilka först och främst riktar sig till lantbrukare.

Lämna ett svar

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera